Przedszkole Integracyjne Siódme Niebo Szczecin
Otwieramy świat dla Waszych dzieci, Przedszkole Integracyjne Siódme Niebo

O NAS

SIÓDME NIEBO to przedszkole, stworzone nie tylko przez wykwalifikowanych terapeutów, ale przede wszystkim przez ludzi z pasją, o wielkim sercu.

NASZ CEL to dobro dziecka. Dziecko uśmiechnięte, radosne, pokonujące własne bariery, osiągające sukcesy.

NASZA MISJA to stworzenie optymalnych warunków do nauki i rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Chcemy wykorzystać w pełni potencjał naszych podopiecznych, by w jak największym stopniu przygotować ich do dorosłego życia.

To się UDA tylko dzięki:

- małym grupom prowadzonym przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę;

- dostępowi do różnorodnych metod terapeutycznych (tj. Terapia metodą Integracji Sensorycznej, masaż, terapia czaszkowo– krzyżowa, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia ręki, legoterapia, zajęcia na basenie, muzykoterapia, dogoterapia i wiele innych;

- wielospecjalistycznym ocenom poziomu funkcjonowania dziecka przy zastosowaniu najnowszych kwestionariuszy diagnostycznych PEPR;

- indywidualnym planom edukacyjno– terapeutycznym stworzonym przez zespół współpracujących ze sobą specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci);

- odpowiednio dobranym pomocom dydaktycznym, które w znaczny sposób wspierają rozwój dziecka;

- cyklicznym spotkaniom dla rodziców;

- posiłkom dostosowanym do specjalnych potrzeb dzieci;

-dostępowi do przestrzeni zielonych (Park Kasprowicza, Ogród Różany). Własny ogród o pow. 1000 m2 wyposażony w wysokiej klasy certyfikowany sprzęt.

OFERTA

terapia
pedagogiczna

terapia psychologiczna

muzykoterapia

rehabilitacja
ruchowa i masaże

terapia
logopedyczna

terapia
taktylna

zajęcia na basenie

dogoterapia

terapia metodą integracji sensorycznej

terapia czaszkowo – krzyżowa

Wg amerykańskich badaczy program interwencyjny dla dzieci przedszkolnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to minimum 25h terapii i rehabilitacji grupowej jak i indywidualnej w tygodniu.

Dzięki takiej intensywności działań terapeutycznych możemy dać dziecku możliwość na zwiększenie poziomu samodzielności w późniejszych latach.

Wiemy, że taka intensywność jest dla rodziców często nieosiągalna. Dlatego tak ważne jest dla nas dać Państwu możliwość terapii i rehabilitacji w jednym miejscu.

Co przygotowaliśmy dla Państwa dzieci:

zajęcia metodą ruchu rozwijającego
W. Sherborne

hipoterapia

metoda komunikacji alternatywnej PECS

LEGOTERAPIA

Jak wiemy statystyki są nieubłagalne, średnio 1 na 100 dzieci cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Co jest przyczyną??? Tego nie wiemy… Wiemy jednak, że Państwa dzieci są wyjątkowe tak samo jak wyjątkowe jest nasz punkt przedszkolny.

Dzieci z zaburzeniami rozwoju potrzebują szybkiej interwencji, szczególnie w wieku przedszkolnym, kiedy ich umysł jest chłonny, plastyczny i chętnie przyswaja nowe umiejętności.

REKRUTACJA

Szanowni Rodzice,


Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór dzieci do grup w Naszym punkcie przedszkolnym.

Zajęcia rozpoczynamy od 01 października 2019.


Dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR w wieku 3 – 7 lat bezpłatnie.


Szczegółowych informacji o prowadzonym procesie rekrutacyjnym jak i warunkach oferty "Siódme niebo" udzielamy osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Zapraszamy do kontaktu:
+48 884 004 214


Projekt „Przedszkole specjalne szansą dla niepełnosprawnych dzieci” Siódme Niebo

Współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Projekt nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18

Imię i nazwisko

opis

opis

Imię i nazwisko

opis

Imię i nazwisko

NASZA KADRA

Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwać będzie wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej i wielu innych.

GALERIA

Do dyspozycji Państwa pociech mamy ogród o pow. 1000 m2 wyposażony w nowoczesny, certyfikowany sprzęt. Dodatkowo sezonowo umieszczone będą ścieżki sensoryczne, tunele i inne atrakcje wspomagające terapie Państwa dzieci.

Dla efektywnego procesu rozwoju dzieci ważny jest również balans psychiczny jego rodziców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa PARASOL OCHRONNY, który obejmuje cykliczne spotkania z naszymi specjalistami poszerzające Państwa wiedzę dotyczącą wsparcia rozwoju dzieci oraz przygotowania mentalnego.

O rodzinną atmosferę zadbamy organizując okolicznościowe imprezy i okazjonalne festyny w zaciszu naszego ogrodu.

AKTUALNOŚCI

Projekt „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu terapeutycznym Siódme Niebo” nr: RPZP.08.01.00-32-K007/19 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020


Celem głównym projektu jest utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 20 niepełnosprawnych dzieci, zapewnienie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, a także zapewnienie niezbędnej infrastruktury.


W efekcie realizacji projektu do przedszkola będą przyjmowane nowe dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności – zespól Downa, autyzm, niedowidzący, niedosłyszący, głusi, dzieci z Afazją, dzieci z Zespołem Aspergera. Oprócz podstawowej opieki dziennej zapewniona zostanie odpowiednia, różnorodna rehabilitacja ze specjalistami. Wsparcie dotyczące doskonalenia zawodowego zostanie skierowane do 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej.


Projekt jest realizowany w okresie od 01-04-2020 do 30-04-2023.

Wartość projektu: 1 604 494,68 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 363 820,47 zł

Zajęcią rewalidacyjne:

Poniedziałek: 8-13

Wtorek: 8-13


Terapia czaszkowo - krzyżowa:

Poniedziałek: 7:30 - 16.00

Piątek - 7.30 - 16.00


Logopedia:

Wtorek: 8-13

Czwartek 8-13


Integracja sensoryczna:

Poniedziałek : 8.00- 13.15

Wtorek: 8.00 - 13.15

Czwartek: 7,45 - 12.15


Psycholog:

Środa: 8-13

Piątek: 8-13

Harmonogram wsparcia w ramach projektu:

MEDICAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Welecka 38 ; 72-006 Mierzyn

e-mail: koordynator@siodmeniebo.szczecin.pl


zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie prac remontowych i adaptacji pomieszczeń w budynku przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Zygmunta Moczyńskiego 8 w Szczecinie zgodnie z niniejszym zapytaniem w ramach rozeznania rynku.

Szczecin, dnia 18 lipca 2019 r.

Pobierz zapytanie
Pobierz Kosztorys Inwestorski

Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2019 roku do godziny 16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE


o wartości przekraczającej 50.000,00 zł netto zgodnie z zasadą konkurencyjności MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie przy ul. Weleckiej 38 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462052, NIP: 851-31-69-079 zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw przy obiekcie przedszkolnym „Siódme Niebo” w Szczecinie, przy ul. Zygmunta Moczyńskiego 8. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

Szczecin, dnia 24 lipca 2019 r.

Pobierz zapytanie

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00

Pobierz Formularz Ofertowy

Szczecin, dnia 29 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


o wartości przekraczającej 50.000,00 zł netto zgodnie z zasadą konkurencyjności MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie przy ul. Weleckiej 38 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462052, NIP: 851-31-69-079 zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli i wyposażenia do obiektu przedszkolnego „Siódme Niebo” w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Moczyńskiego 8, dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 05 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00

Pobierz zapytanie
Pobierz Formularz Ofertowy

KONTAKT

Zostaw dane, skontaktujemy się
z Tobą!

ul. Zygmunta Moczyńskiego 8,

71-899 Szczecin

przedszkole@siodmeniebo.szczecin.pl

Niepubliczne Przedszkole Specjalne ,,Siódme Niebo"

© 2019 Punkt Przedszkolny Terapeutyczny Siódme Niebo. All rights reserved. Created by MediaHealth

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Więcej